Ery tworzą rodzaj makrostruktury pełnego cyklu życiowego, w ramach których wyróżnić można mniejsze fazy rozwojowe. Podkreślić przy tym należy, że żadna era, ani faza nie jest lepsza, lub wyższa, lecz, że każdy etap w życiu niesie ze sobą istotne zadania i odmienne strategie ich realizacji. Wejście, wkraczanie (ang. transition), w nową erę jest decydującym okresem zwrotnym w cyklu życia. Rozpoczyna się wtedy wyodrębnianie nowej struktury życiowej, która później jest rozbudowywana i umacniana, a następnie, już po wielu modyfikacjach, zostaje znów skonfrontowana, i na nowo wyodrębniona, w kolejnej erze życia. D. Levinson pokazuje życie człowieka, jako cyklicznie powtarzające się budowanie, wykorzystywanie i przekształcanie struktury życia. Okresy względnej stabilizacji i stałości, są przedzielane fazami kryzysowymi, kiedy jednostka szuka nowych rozwiązań, musi konfrontować swoje umiejętności i zasoby z wymaganiami otoczenia i nowymi zadaniami życiowymi, oraz podejmuje kluczowe decyzje dla dalszego życia. Te przemiany nie zawsze są łagodne w swej istocie, i nierzadko zachodzą w atmosferze napięcia, konfliktów i ryzyka egzystencjalnego.
Autor: Dr Dariusz Skowroński

Wkraczam w nowy rozdział… czuję że rok nadchodzący będzie ważnym rokiem. Takim szczególnie istotnym dla mojego życia osobistego, zawodowego i wewnętrznego. Nie wiem czy te radiowe piosenki świąteczne mnie nastrajają na spokój czy sama się wewnętrznie wyciszam przed tymi okropnymi świętami po to żeby je jakoś przełknąć czy autentycznie staję się człowiekiem spokojnym. Jedno jest pewnie lubię taką siebie – bez obaw strachu i z miłością. Tak jak pisałam wyżej – czuję że ten rok będzie wyjątkowy… nie boję się tak jak rok temu czy dwa czy nawet trzy lata temu że coś stracę, intuicja mi mówi że będzie to dobry rok. Co było w tym roku ? spokój o który walczyłam i poprawa zdrowia którą szumnie zapowiadałam wpisem rocznym cele osiągnięte – fajnie. A co w 2017 ? może to głupie, ale chciałabym nauczyć się szyć na maszynie – niech to będzie mój cel ! :) kupno maszyny i uszycie czegoś dla siebie.
P.